30 hyllmeter schackböcker

Vi har just mätt upp böckerna i Schackhandeln:

  • Mästare och partisamlingar (inklusive turneringar) 5,6 hyllmeter
  • Spelöppningar 10,6
  • Strategi och taktik 4,5
  • Schackkultur och schackhistoria 2,5
  • Slutspel 1,7
  • Kombinationer och problem 0,9
  • Grundläggande böcker 0,4
  • Psykologi och ledarskap 0,4
  • Schackböcker på ovanliga språk (mest ryska) 3,9

Sammanlagt blir det flera tusen olika titlar.

Dessutom har vi en rejäl reahylla på 3,8 hyllmeter (böcker och DVD-skivor till halva priset) ocb många bräden, pjäser och klockor.

Extra information