Schackbutiken i Göteborg har köpt Schackhandelns verksamhet

Schackbutiken i Göteborg har köpt Schackhandelns verksamhet. Schackbutiken vill driva verksamheten i Stockholm vidare, men inga detaljer är bestämda. 
Schackhandeln säljer därför inte under Schack-SM. Affären är stängd tills vidare.
Alla presentkort i Schackhandeln fortsätter att gälla. Detsamma gäller dem som har innestående belopp hos Schackhandeln, de kan handla för de pengarna i Schackbutiken istället. 
 
Vi tackar alla vänner och kunder för denna tid. Schackhandeln drevs under sju och ett halvt år av Erik Geijer.

Extra information